In kleine groepen vervullen de deelnemers uitdagende techno-muzische opdrachten met eenvoudige materialen.
Een doe-sessie van het begin tot het einde.
Hikke Takke Toe zorgt voor al het materiaal.

Doelgroep: leerkrachten basisschool
Duur: 3 uur
Prijs: €25/deelnemer + vervoerskosten
Minimum 10 deelnemers